Regulamin seriwsu

Regulamin serwisu


Serwis www.agami24.pl jest własnością P.H.U. AGAMI Usługi Poligraficzne, Handel Mirosław Tkaczyk z siedzibą w Pułtusku, zwaną w dalszej części Agami, zgadzasz się stosować do Zasad i Warunków opisanych poniżej.

Stworzyliśmy te zasady, aby chronić Ciebie i zagwarantować, że witryna www.agami24.pl jest bezpieczna dla każdego użytkownika.

Serwis www.agami24.pl adresowany jest do firm, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i osób fizycznych. Korzystasz z serwisu w imieniu swojej firmy, co oznacza że jesteś upoważniony do składania zamówień w jej imieniu. Za składanie zamówień bez upoważnienia lub przekroczenie jego granic, ponosisz pełną odpowiedzialność. Dokonując rejestracji w serwisie wprowadzasz dane i nadajesz sobie unikalny login i hasło.
Ponosisz odpowiedzialność za to, aby te dane pozostały poufne i nie znalazły się w rękach osób trzecich, które mogłyby wykorzystać te dane do składania zamówień w Twoim imieniu.
Złożenie zamówienia w serwisie jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją zasad i warunków korzystania z serwisu.

Oferta serwisu
Serwis www.agami24.pl oferuje artykuły reklamowe i promocyjne sprzedawane klientom bez zdobienia, jak również ze zdobieniem logotypem klienta. Serwis skierowany jest do firm i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz osób fizycznych.

Produkty z kolekcji zdobione są następującymi technikami: grawerka laserowa, tłoczenie, grawerton, tampondruk, sitodruk oraz haft komputerowy. Maksymalna liczba kolorów zdobienia dla techniki tampondruku i sitodruku to 4 kolory. Jeśli wybrany produkt zdobiony jest techniką haftu komputerowego wycena obejmuje ilość do 5,000 ściegów. W tych nielicznych przypadkach, kiedy projekt przekracza tę ilość ściegów, zawsze kontaktujmy się z klientem i informujemy o ewentualnych dodatkowych kosztach z tego wynikających.

Ceny
Prezentowane w serwisie ceny są cenami netto należy doliczyć do nich podatek VAT (23%), ceny nie obejmują kosztów zdobienia, przygotowalni usługi oraz kosztu transportu.
Ceny są kalkulowane w oparciu o ilości, rodzaj produktu oraz liczbę kolorów zdobienia.

Terminy realizacji zamówień
W zależności od wybieranego produktu, jego ilości i techniki zdobienia przypisywany jest dynamicznie termin realizacji. Termin podawany jest w dniach roboczych, a nie kalendarzowych.

Zamówienia
W serwisie www.agami24.pl składanie zamówień odbywa się za pomocą systemu informatycznego (strony internetowej) sklepu internetowego (przy czym, zgodnie z treścią obowiązku ciążącego na nas z mocy przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144 poz.1204 z późn.zm.) informujemy, że aby móc korzystać z zakupów w naszym sklepie komputer klienta i oprogramowanie tego komputera powinny spełniać następujące wymagania: Komputer PC z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższej. Po dokonaniu zamówienia w koszyku naszego sklepu internetowego (przyciśnięcie przycisku \"potwierdzam zamówienie\") automatycznie zostanie wysłana wiadomość e-mail z informacją o złożonym zamówieniu. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje w ciągu maksymalnie 24 godzin roboczych (za godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 8.00-16.00 w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili złożenia zamówienia przez klienta. W tym czasie zostanie wysłany do klienta e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

Moment zawarcia wiążącej umowy sprzedaży Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w momencie pisemnego potwierdzenia przez Sprzedającego złożonego przez Kupującego zamówienia.

Płatności
Płatności za towar można dokonać w następujący sposób.
a) za pobraniem - płatne kurierowi przy odbiorze towaru
b) przedpłatą na konto
c) przelewem płatnym na konto, w przypadku gdy Kupującemu przyznany został kredyt kupiecki
d) w przypadku zakupów produktów ze zdobieniem oraz o znacznej wartości zastrzegamy sobie prawo zażądania zaliczki.


Reklamacje
Dokładamy wszelkich starań aby wszystkie składane zamówienia realizowane były zgodnie z oczekiwaniami klientów, terminowo i odpowiadały najwyższym standardom w branży.
Uwzględniamy reklamacje klientów składane z następujących powodów:
a) produkty bez zdobienia mają istotne wady fizyczne
b) zdobienie zostało wykonane wadliwie i znacząco odbiega od projektu dostarczonego przez klienta.
W każdym przypadku ewentualnej reklamacji prosimy o kontakt z nami.

Prawo własności intelektualnej
Agami będący właścicielem www.agami24.pl jest zobowiązany do zgodnego z prawem korzystania z prawa własności intelektualnej osób trzecich. Wymagamy także od użytkowników naszego serwisu stosowania się do odpowiednich przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie.
Przesyłając wzór graficzny gwarantujesz i zapewniasz, że jesteś upoważniony do korzystania z wszystkich praw, w tym prawa do znaku handlowego, logotypu, sloganu, portretu, grafiki, znaku graficznego, zdjęcia i jakiejkolwiek innej treści i wzoru zawartych w pliku.
Dodatkowo gwarantujesz i zapewniasz, że przesłany wzór graficzny, ani w całości, ani też w części:
- nie narusza żadnych praw do własności intelektualnej osób trzecich,
- nie jest przedmiotem takiego naruszenia w wyniku, którego go otrzymałeś
- nie podlega ograniczeniom, które uniemożliwiałyby legalną reprodukcję i przetwarzanie przesłanych obrazków i tekstów.
Wszystkie dane zostały zebrane z najwyższą ostrożnością. Pomimo najwyższej troski nie możemy ponosić odpowiedzialności za ewentualne błędy powstające podczas transmisji danych.


Zastrzeżenia
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, które w naszej ocenie zawiera treści obsceniczne, obraźliwe, zachęca do dyskryminacji rasowej, płciowej, narodowej, lub zawiera inne niewłaściwe moralnie treści nie pozwalające na jego realizację.
Znajdujące się w witrynie materiały (łącznie z całym oprogramowaniem) są dostarczane w formie „ tak jak jest” bez jakichkolwiek gwarancji, również gwarancji zakupu, dostosowania do określonych potrzeb, lub nienaruszania własności intelektualnej. Firma Agami nie gwarantuje również, że udostępniane w niniejszej witrynie materiały, programy bądź usługi są dokładne i kompletne. Firma Agami może wprowadzić, w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia, zmiany w usługach i materiałach oferowanych w witrynie, a także w opisanych w niej produktach i ich cenach. Udostępniane poprzez witrynę materiały oraz usługi mogą nie być aktualne i Agami nie zobowiązuje się do ich aktualizacji. Wyłączenie odpowiedzialności właściciela serwisu. Właściciel Serwisu odpowiada jedynie za działanie zgodnie z faktycznie otrzymanymi instrukcjami i nie przejmuje odpowiedzialności za błędy i usterki wynikające z braku działania lub niepoprawnego działania wykorzystywanych środków komunikacji i łączności, będący poza kontrolą Właściciela Serwisu, które mogą wpłynąć na terminowość i poprawność przesyłanych zamówień. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek utraty treści i/lub danych ani zwłokę w transmisji powstałe w wyniku korzystania z któregoś z Dostawców Dostępu do Internetu (IASP) lub spowodowane na skutek niewłaściwego działania przeglądarki internetowej, wirusa komputerowego lub innych problemów związanych z usługami świadczonymi przez któregoś z Dostawców Dostępu do Internetu. Właściciel Serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku otrzymania niewłaściwych i/ lub niepoprawnych treści i/lub danych.
2. Informacje i materiały zawarte w Serwisie, włącznie z tekstem, grafiką, linkami dostarczane są wedle najlepszej wiedzy Właściciela Serwisu. Właściciel Serwisu nie gwarantuje dokładności i kompletności informacji i materiałów prezentowanych w Serwisie i explicite wyłącza swoją odpowiedzialność za ewentualne błędy i pomyłki.
3. Właściciel Serwisu, jak i jego dostawcy w żadnym wypadku nie są odpowiedzialni za szkody (bez ograniczeń, łącznie ze stratami wynikającymi z utraconych korzyści, utraconych danych lub przerw w prowadzeniu działalności), powstałe na skutek korzystania, braku możliwości korzystania lub też wyników korzystania z Serwisu, innych witryn, powiązanych z Serwisem, odnośnikami oraz wskutek korzystania z informacji lub usług, znajdujących się na którejkolwiek z takich witryn, bez względu na to, czy roszczenia te wynikają z gwarancji, kontraktów, czynów niedozwolonych, czy też innych podstaw prawnych oraz bez względu na to, czy Właściciel Serwisu został czy też nie został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód. Jeżeli w wyniku korzystania z materiałów, informacji lub usług, znajdujących się w Serwisie, konieczne będą, serwisowanie, naprawa lub dokonania modyfikacji sprzętu lub danych, wszelkie związane z tym koszty poniesie Partner lub użytkownik działający w jego imieniu.
Właściciel nie odpowiada za działanie siły wyższej, awarie, uszkodzenia, które mogą spowodować niemożliwość korzystania z Serwisu.Zgoda Użytkownika Serwisu na niniejsze Warunki
Osoba korzystająca z serwisu www.agami24.pl wyraża tym samym akceptację dla zasad określonych w niniejszych Warunkach.
Treść niniejszych warunków podlega ochronie prawnej.

W przypadku sporów powstałych w związku z korzystaniem z Serwisu właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby AGAMI.

Niniejsze Warunki wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2016 roku.
Agami ma prawo dokonywać zmian niniejszych Warunków w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania w Serwisie.

Uwagi i pytania prosimy wysyłać na adres: bok@agami24.pl

Akceptując niniejsze warunki bierzesz odpowiedzialność za własne działania. Jeżeli nie zgadzasz się na poniższe warunki, prosimy o nie korzystanie z naszego serwisu.