Zasady i Warunki Współpracy

Zasady i Warunki Współpracy


Szanowni Klienci,
Polityka sprzedaży naszej firmy oprócz dbania o wysoki stopień zadowolenia naszych klientów, odpowiedzialności za środowisko naturalne koncentruje się na priorytetach uczciwości i przejrzystości.
Odbiorcami naszych produktów i usług, do których kierujemy naszą ofertę są agencje reklamowe, firmy, osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby fizyczne.
 
I. Jak składać zamówienia?
 
W pierwszej kolejności prosimy o założenie konta na naszej stronie. Następnie prosimy uzupełnić dane kontaktowe, dane do faktury. Po tym etapie zostaną Państwo zweryfikowani jako nasz kontrahent: wypełnione zostaną dane o przyznanych rabatach, terminie płatności, opiekunie w Biurze Obsługi Klienta i zostanie wysłana informacja potwierdzająca rejestracje użytkownika.
 
Od tego momentu wszystkie składane zamówienia będą przyjmowane w Państwa cenach zakupu, dotyczy to zarówno zamówień na towar bez logowania jak i na te składane z nadrukiem.
 
Podczas rejestracji zostaną Państwo zapytani o możliwość przesyłania naszych newsletterów - jeżeli zależy Państwu na otrzymywaniu informacji o aktualnych promocjach, nowościach, kuponach rabatowych prosimy o wyrażenie zgody.
 
II. Ceny i okres ich obowiązywania
 
Ceny są cenami netto, nie obejmującymi podatku od towarów i usług (VAT) i nie obejmują dostawy do Państwa.
Ceny nie obejmują również kosztu przygotowalni do druku i samego zdobienia. Ceny zawarte w katalogu są dla nas wiążące i naszym zobowiązaniem jest utrzymanie cen zamieszczonych w katalogu przez cały okres jego aktualności.
 
 
III. Dostawa
Dostawy do Państwa dostarczamy za pośrednictwem firmy spedycyjnej. Dostawa standardowo trwa jeden do dwóch dni roboczych.
 
Większość naszych przesyłek jest dostarczana w ciągu 24 godzin. Dostawy są realizowane jak przesyłki "no-name" a więc kartony są oklejone taśmą neutralną, a na dokumentach przewozowych na wyraźnie zlecenie Państwo mogą występować jako Nadawca przesyłki.
 
Również dołączone dokumenty wydania magazynowego do przesyłki w żaden sposób nie identyfikują nas jako Dostawcy a co za tym idzie realizujemy bezpośrednie wysyłki do Państwa Klientów w Państwa imieniu.

Zakupiony towar jest wysyłany za pośrednictwem firmy kurierskiej lub w inny uzgodniony sposób.

Przy odbiorze towarów dostarczanych przez firmy spedycyjne prosimy o sprawdzenie zawartości przesyłki i stanu jej dostarczenia. W przypadku niezgodności prosimy o zgłaszanie reklamacji kurierowi w tym samym dniu, w którym przesyłka została dostarczona. Nie będą rozpatrywane reklamacje wynikające z mechanicznego uszkodzenia towaru, jeśli Zamawiający nie przedstawi Wykonawcy protokołu uszkodzenia paczki.
 
IV. Terminy realizacji zamówień
 
Państwa zamówienia staramy się realizować w najkrótszych możliwych terminach. Jak Państwo doskonale wiecie sprzedaż artykułów reklamowych i promocyjnych ulega znacznym wahaniom w ciągu roku. Dlatego też zobowiązując się do terminowej realizacji Państwa zamówień zmuszeni jesteśmy do podania terminów prawdziwych i realnych, tak aby abyście Państwo nie zawiedli się na nas.
 
Każde Państwa zamówienie z zakładki PRODUKTY 24H są wysyłane do Państwa następnego dnia roboczego. W przypadku pilnych realizacji prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta, który uczyni wszystko co jest możliwe aby sprostać Państwa oczekiwaniom.
 
V. Biuro Obsługi Klienta
 
Biuro Obsługi Klienta powstało z myślą o wspieraniu partnerów biznesowych. Jest do Państwa dyspozycji codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel oraz świąt państwowych w godzinach 8.00 - 16.00
 
Gorąco zachęcamy do kontaktu nami, z przyjemnością odpowiemy na pytania i pomożemy w  rozwiązaniu problemu, czy znalezieniu produktów, które zaspokoją Państwa potrzeby.
 
 
VI. Warunki płatności
 
Naszym pragnieniem jest wspieranie naszych klientów, zapewnienie im doskonałej obsługi oraz dostępności oferowanych przez nas produktów. To zmusza nas do niezbędnej dyscypliny finansowej. Przy pierwszych trzech transakcjach oczekujemy od nowych klientów dokonania przedpłaty przed odbiorem towaru. Wiemy również o tym, że Państwa pieniądze kosztują, dlatego też dla naszych stałych klientów którzy realizują zamówienie na zasadach przedpłaty lub płatności gotówkowej (mają przyznany limit kredytowy) odliczymy 3% rabatu od wartości zamówienia za tę formę płatności.
 
Następne transakcje odbywają się już w oparciu o udzielany kredyt kupiecki. Wysokość Państwa kredytu kupieckiego oraz termin płatności uzależnione są od potencjału, potrzeb, możliwości handlowych, historii i wysokości transakcji oraz oceny wiarygodności płatniczej.
 
Oczekujemy jednakże od naszych partnerów biznesowych przestrzegania terminów płatności, gdyż to jedynie może sprawić, że nie zawiedziemy ich oczekiwań dotyczących dostępności towarów w magazynie. W przypadkach gdy Państwa płatności docierają do nas z opóźnieniem zmuszeni jesteśmy obciążyć Państwa odsetkami ustawowymi za każdy dzień zwłoki. W przypadku gdy nasz klient zalega z dokonaniem płatności zmuszeni jesteśmy do odmowy przyjęcia kolejnych jego zamówień, a w razie konieczności także do wstrzymania realizacji zamówień będących w trakcie realizacji, do momentu otrzymania zaległej płatności.
 
VII. Zastrzeżenie własności przedmiotu sprzedaży
 
Towar zakupiony przez Zamawiającego staje się jego prawną własnością w momencie uregulowania całej należności za ten towar. Do tego czasu prawnym właścicielem towaru jest AGAMI
 
VIII. Minimalne ilości zamawianych produktów
 
Nie zmuszamy Państwa do zamawiania produktów w ilościach, których nie potrzebujecie. Naszym zobowiązaniem wobec klientów jest sprzedaż każdej najmniejszej nawet ilości jaką potrzebują.
 
IX. Zwrot zamówionego towaru
 
W przypadkach kiedy zdecydujecie się Państwo na dokonanie zwrotu zakupionego towaru prosimy o uprzedni kontakt tel: 23  692 10 56 lub mailowo  agami@agami24.pl i zgłoszenie chęci zwrotu towaru.
 
Prawo do zwrotu towarów przysługuje Państwu jedynie w odniesieniu do towarów nie zdobionych a więc bez nadruku, znakowania, haftu czy innej kastomizacji. Oczekujemy jedynie, że zwracane nam produkty odznaczać się będą nadal tzw. Pierwszą Jakością czyli dotrą do nas w nie pogorszonym stanie. W przypadku zwrotu towarów koszt dostawy towarów do klienta oraz dostawy zwrotnej obciąża zawsze Zamawiającego.
 
X. Reklamacje
 
Firma AGAMI w 100% chce odpowiadać za sprzedawane przez siebie towary. Dlatego też pragniemy rozwiązać każdy Państwa problem powstały w wyniku ewentualnej reklamacji. Państwa pomoc i współdziałanie jest tutaj jednak niezbędne. Oczekujemy z Państwa strony sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru ze złożonym zamówieniem oraz upewnienia się czy dostarczona ilość odpowiada ilości zamówionej w ciągu najdalej 3 dni od daty dostawy.
 
Uprzejmie prosimy o dokonanie sprawdzenia jakości dostarczonych towarów w ciągu najdalej 10 dni od daty dostawy.

 
Oczekujemy także od Państwa, w przypadku dostaw realizowanych przez wybraną przez nas firmę spedycyjną zobowiązania do każdorazowego sprawdzania stanu dostarczonych opakowań w momencie dostawy towaru. W przypadku gdy opakowania są naruszone lub towar uległ uszkodzeniu w transporcie prosimy koniecznie odnotować ten fakt na liście przewozowym lub innym stosownym dokumencie podpisywanym w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej oraz niezwłocznie powiadomić o tym nasze Biuro Obsługi Klienta.
 
W przeciwnym razie niestety, nie możemy zobowiązać się do skutecznego załatwienia Państwa reklamacji, gdyż za uszkodzenia towaru w transporcie odpowiada przewoźnik, o ile odpowiednia adnotacja znajduje się na liście przewozowym i sporządzony został protokół uszkodzeń.
 
Nie możemy odpowiadać także za reklamacje towaru kupionego u nas bez zdobienia, który chcecie Państwo zwrócić do nas po dokonaniu na nim nadruku, grawerowania, haftu lub innego zdobienia chyba, że towar ten wykazuje ukryte wady. Refundacja kosztów reklamowanego towaru wymaga dokonania przez Państwa zwrotu zakupionych i reklamowanych artykułów.
 
XI. Wierność zdjęć produktów w katalogu z samymi produktami
 
Podchodzimy bardzo odpowiedzialnie do tworzenia naszej oferty dbając o to aby atrakcyjności naszej oferty towarzyszyła jej bardzo dobra jakość. Pieczołowicie sprawdzamy naszych dostawców i nigdy nie kierujemy się jedynie najniższą ceną. Ze względów technologicznych nie jesteśmy jednak w stanie zagwarantować absolutnej 100% zgodności koloru prezentowanego w katalogu z oferowanym towarem.
 
Także w obrębie jednej partii towaru mogą występować nieznaczne różnice w kolorystyce. W odniesieniu do wyrobów skórzanych różnice w fakturze i kolorze są naturalną konsekwencją procesu produkcyjnego i nie są uważane za wadę towaru. Staramy się przestrzegać najwyższych standardów światowych obowiązujących w branży gdzie dopuszczalne są pewne drobne odstępstwa kolorów pomiędzy dostarczanymi partiami tego samego towaru.
 
XII. Zmiany, anulacje złożonych zamówień
Zrobimy wszystko co w naszej mocy aby uczynić zadość Państwa prośbie i zmienić lub anulować. W przypadkach gdy zamówienie na towary nie weszło jeszcze w fazę realizacyjną nie obciążymy Państwa żadnymi opłatami związanymi ze zmianą lub anulacją zamówienia.
 
Niestety w przypadku gdy zamówienie weszło w fazę realizacyjną zmuszeni będziemy obciążyć Państwa kosztami wynikającymi z fazy w jaką weszło zlecenie do wysokości kosztów już przez nas poniesionych.
 
XIII. Częściowa realizacja zamówień
 
W przypadkach gdy zamówiony przez naszych klientów towar nie jest w całości dostępny w magazynie, na życzenie możemy realizować zamówienie częściowo. Jeśli Państwa życzeniem jest to aby jedynie realizowane były zamówienia w całości prosimy o wyraźne określenie Państwa oczekiwań w momencie otrzymania potwierdzenia zamówienia, w którym część zamawianych towarów jest niedostępna.
 

 
 XIV. Firma AGAMI nie ponosi odpowiedzialności za:
a) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści;
b) Wydruk prac zaakceptowanych przez klienta a zawierających błędy techniczne, ilościowe, kolorystyczne - towarów i nadruku;
c) Opóźnienia w dostawie materiałów przez kurierów zewnętrznych;
d) Opóźnienia w druku, które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od firmy AGAMI, przerw w dostawie energii elektrycznej, opóźnień w dostawie materiałów przeznaczonych pod wydruk itp.;
e) Opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta;
f) Za terminowość przekazywania środków pomiędzy bankiem klienta a naszym bankiem;
g) Ilość, dostarczonego do Klienta, a zamówionego przez niego, produktu, pod warunkiem, że mieści się ona w przedziale +-3% ilości zamówionej przy zakupie.

XV. Rozstrzyganie sporów
 
Składając zamówienie w AGAMI24.PL klient akceptuje zasady i warunki współpracy.
Wszelkie zmiany odnoszące się do powyższych warunków wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności.
 
W razie zajścia ewentualnych sporów pomiędzy Stronami oraz jakichkolwiek rozbieżności lub roszczeń, Strony zobowiązują się do współdziałania celem ich ugodowego rozstrzygnięcia w drodze porozumienia. W przypadku niemożności dojścia do porozumienia wszelkie powstałe spory strony poddają rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu według ogólnie obowiązującej właściwości miejscowej.
 

 
Zapraszamy do współpracy.